Kurser med

Susanne Pettersson

Susanne Pettersson

Susanne håller i de populära kurserna i ledarskap, teambuilding och presentationsteknik!
För vidare information kontakta Susanne på  susanne@susannepettersson.com

Framgångsrikt ledarskap
Om du önskar stärka ditt ledarskap för att bli ännu bättre på att leda människor, team och organisationer till att dra åt samma håll som detta kurs för dig! Du kommer att få ytterligare kunskaper om hur man situationer passerar sitt ledarskap, hur man stegvis utvecklar en grupp och hur man jobbbar med att leda en organisation till framgång. Du kommer även att få analysera ditt eget ledarskap och undersöka dina styrkor och utvecklingspotential för att bli ett bättre ledare och samtidigt ha ett leende på läpparna.

Ta fram kraften i teamet – dra åt samma håll
Att skapa glädje och effektivitet på arbetsplatser, jag och teamet är fokus under dagarna! Att få människor med olika viljor, personligheter och kompetenser att dra samma håll med glädje är en konst. Under denna dag kommer du att få ytterligare kunskaper om vilka faktorer som krävs för att skapa ett framgångsrikt team. Du kommer även att få verktyg för hur du som ledare kan agera i ett team utvecklingsfaser för att få alla att göra och prestera bra tillsammans.

Presentera och Briljera – Presentationsteknik De allra flesta kan lära sig till fånga sina deltagare – det är det enda bara att lära sig hur! Och det är bara det som det här kursen handlar om. Du kommer att få konkreta råd och verktyg för hur du kan utveckla din förmåga att hålla en presentation, föredrag eller ett tal. Tanken är att du ska kunna presentera för dina kollegor, fånga dina elever eller hålla det där bröllopstalet med stolthet, trygghet och glädje – och briljera!